Įdėmesnis žvilgsnis į Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią

Įdėmesnis žvilgsnis į Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią

Kaip susiję bažnyčioje kultūros paveldas, religiniai simboliai ir turizmas? Šiek tiek retorinis klausimas, tačiau aktualus tiek kultūros paveldo puoselėtojams, tiek religinei bendruomenei, tiek turistams. Dažnai atvykęs turistas su lankytinais miesto objektais, kurių įspūdingiausi yra būtent kultūros paveldo objektai, susipažįsta savarankiškai t.y. pasivaikšto, pasižvalgo arba gauna papildomos informacijos dalyvaudamas gido vedamoje ekskursijoje. Taip pat ir bažnyčioje.
Susipažįstant su Rokiškio miestu savarankiškai, jo centre pirmiausia į akis krenta pagrindinis aikštės akcentas Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia. Ji pakeri savo išlakiomis neogotikinėmis formomis, suintriguoja netradiciniu pastatų išsidėstymu.
Užėjus į vidų stebina neogotikos idėjos pateikimas per išskirtinio kruopštumo drožybą kylančią link skliautų, per išieškotas, subtilias, turinčias tam tikrą reikšmę detales. Tačiau ar įmanoma įsigilinti į matomas skulptūras, jų reikšmę? Vargu, nes įvairūs šventieji bei jų simboliai gausiai puošia klausyklas, grafų ir brolijos ložes, vargonus, sakyklą, presbiterijos tvorelę, altoriaus baldakimą ir patį altorių. Lankytojui sudėtinga susigaudyti, neįsigilinus į religinę ikonografiją, kur kokia Didžioji dorybė vaizduojama ant sakyklos, kur koks pamokslas. Gal tik labiausiai atpažįstamas teisingumo simbolis – svarstyklės – gali nurodyti teisingumo dorybę. Išmintis, Nuosaikumas ir Tvirtumas – lieka bandyti atspėti kur kuri dorybė vaizduojama. Pažvelgus į sakyklos laiptus matome juos puošiančius keturių apaštalų evangelistų atvaizdus bei herbus. Turbūt lengviausiai atpažįstamas evangelistas – šv. Matas, nes jį galima pamatyti ir ant lauko durų bei grafų Tyzenhauzų herbas, jau matytas dvaro rūmuose. Kultūros paveldo specialistas šiuo atveju gilintųsi į skulptūrų būklę – ar visos rankos, ar netrūksta kokios detalės, kaip išsaugota visuma, kokios būklės medis ir panašius praktinius aspektus.

Kitas žvilgsnį prikaustantis objektas Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje ant trijų marmurinių pakopų pakeltas didysis altorius su ąžuoliniu baldakimu sudarantis nedalomą visumą. Net esant menkam apšvietimui altorius spindi presbiterijos centre. Juvelyriško kruopštumo „popiežiaus fabrikanto“ Paskalio Ruso darbas atkeliavęs net iš Paryžiaus. Dekoruotas jis simboliškai – keturiomis didžiųjų bažnyčios mokytojų skulptūromis, keturių evangelistų simboliais bei dviem švietimu užsiėmusių ordinų įkūrėjų atvaizdais. Ar žvilgterėję atskirtumėte kuris Šv. Pranciškus Salezas, o kuris Šv. Ignacas Lojola? O kuris evangelistas simbolizuojamas ereliu su aureole? Altoriaus užnugaryje, turisto žvilgsniui tiesiogiai nepasiekiami, išgraviruoti įrašai apie visus prie bažnyčios statybos prisidėjusius – pradedant grafais ir baigiant paprastais valstiečiais. Džiugu, kad yra stendas su altoriaus užnugario fotografijomis ir galima bandyti įskaityti vardus ir pavardes prisidėjusių prie neogotikos perlo atsiradimo. Kultūros paveldo specialistas į altorių žvelgtų kitomis akimis – ar antepedijaus audeklas nedūla, ar valant dulkes nesugadinta altoriaus apdaila ir t.t.

Turbūt nedažnai bažnyčios lankytojo žvilgsnį paraukia zakristijos duris puošiantis reljefas „Palyginimas apie rauges“ – priminimas apie nemiegantį blogį ir ateisiančią pjūtį. Beje, šis motyvas durų dekorui paimtas iš šv. Mato evangelijos. O kur dar presbiterijos tvorelės dekoras? Šoninių altorių motyvai?.. Vitražai, vargonai?.. Rodos tiek kartų matyta, tačiau ar įsižiūrėta?

Geriausias laikas Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios auros pajautimui – tylus rytas, kai bažnyčia dar skendi jaukioje prietemoje. Vitražai nuspalvina granito ir medžio erdvę kerinčiomis spalvomis. Tuomet galima tiesiog tyliai stebėti, atrasti visa tai apie ką skaitėte ir domėjotės. Jei pasiseks, išgirsite vargonų gaudesį. Tai gali būti vienokia ar kitokia repeticija, papildanti matomą vaizdą ir pojūčius elegantiškai sklindančiomis natomis iš dar 1885 m. pastatytų vokiškų vargonų. Įspūdžiui sustiprinti, derėtų dalyvauti bent vienose šv. mišiose ir pamatyti, kad šis kultūros paminklas pirmiausia yra šventovė.

Kultūros paveldo specialistai įvertina, stebi, ieško naujų duomenų ir bet kuris kultūros paveldo paminklas yra darbo objektas. O ar dažnas pasiskaito bent jau wikipedijoje apie lankomą objektą? Ar dažnas turi kantrybės gilintis į Kultūros paveldo Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre esančią informaciją, ikonografiją? Dažnu atveju su kultūros paveldu susipažįstama tik akimis ir pajauta. Turistui savarankiškai besižvalgant po kultūros paveldo objektus, būtina atlikti namų darbus – iš anksto pasidomėti ką pamatys lankomame vietoje. Daugiau ar mažiau. Domėtis pravartu ir vietos gyventojams, nes tik taip įmanoma bent truputį suvokti kokie lobiai esą visiškai šalia mūsų. Pasiseka tiems, kurie dalyvauja ekskursijose, kurių metu, nors ir trumpai, lakoniškai, tačiau susipažįstama su Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios fundatoriais, statybos eiga, vidaus įrangos autoriais ir kitomis intriguojančiomis bažnyčios mūrų iškilimo Rokiškyje detalėmis. Europos paveldo dienų metu, daugiau kaip 50 žmonių pasinaudojo proga susipažinti su Rokiškio šv. Mato bažnyčia nemokamų ekskursijų metu. Įgyvendinant projektą „Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios aktualizavimas“ sukurti atraktyvūs filmukai ir patalpinti Youtube platformoje. Trumpa istorija papildyta daugybe fotografijų sugulė ir į atnaujintą brošiūrą, kurią galėsite įsigyti bažnyčioje. Beje, iš anksto paskambinus ir susitarus su Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos atstovais ar Rokiškio TAIC galima ir ekskursijoje sudalyvauti.

Projektas iš dalies finansuotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos ir MB „Alchemikai”