Tarptautinis turistinis maršrutas tęsiasi per Lietuvos miestus ir dvarus: Rokiškio ir Salų dvarus, Rokiškio senamiestį, Taujėnų dvarą Ukmergės r., Kairėnų dvarą Vilniuje, Vilniaus senamiestį, Kauno M.Žilinsko galeriją, Platelių dvarą Plungės r., Žemaičių muziejų Telšiuose ir Baltarusijos miestus: Pastovius, Minską, Gardiną. Pristatoma sena ir galinga vokiečių kilmės grafų Tyzenhauzų giminė, kilusi iš Holšteino žemių. Į Rokiškį Tyzenhauzai atvyko iš Pastovių (Baltarusija), pastatė puikų klasicistinį dvaro ansamblį, suformavo stilingą ir išskirtinį senamiestį, buvo Rokiškio šv. Mato bažnyčios statybos fundatoriai. Daug iškilių asmenybių išaugino Tyzenhauzų giminė. Tai pirmoji Lietuvos moteris- rašytoja Sofija Tyzenhauzaitė. Ji buvo ne tik išsilavinusi, bet ir viena gražiausių to laikotarpio moterų, sužavėjusi Rusijos imperatorių Aleksandrą I ir Napoleoną Bonapartą. Konstantinas Tyzenhauzas buvo pasaulinio lygio ornitologas, surinkęs ornitologinę kolekciją, kuri yra saugoma Vilniaus Universitete. Reinoldas Tyzenhauzas-Lietuvos laivininkystės pradininkas.

Ekskursijos metu siūlome pažiūrėti muziejininkų edukacinę programą „Sugrįžusios gyventi…“. Tai Tyzenhauzų giminės moterų pasakojimas apie savo gyvenimus, apie nuveiktus darbus:  parašytas knygas, nutapytus paveikslus, pastatytas bažnyčias.