Tradiciniai Rokiškio krašto amatai

Amatas – kiekvienos bendruomenės širdis ir kraujas, palaikantis gyvybingumą, skatinantis nuolat tobulėti ir augti. Rokiškio kraštas išaugino daug puikių amatininkų, savo išskirtiniais darbais stebinančių tiek kraštiečius, tiek atvykusius svečius. Tai žmonės, kurie savo amatą dirba aistringai, atsakingai, profesionaliai ir iš visos širdies. Kviečiame iš arčiau susipažinti su iškiliausiais Rokiškio krašto amatininkais bei jų kuriama produkcija, išgirsti jų nuostabias istorijas! Neabejojame, jog liksite sužavėti.

Į Kultūros paveldo vertybes reikia žvelgti kompleksiškai, kitų sričių politiką panaudoti paveldo labui. Ir atvirkščiai – kultūros pavelde slypintis potencialas išnaudojamas kitų sferų reikmėms. Tradiciniai amatai bei paslaugos Rokiškyje ir visoje Lietuvoje yra labai plati sritis, apimanti tokias veiklas kaip akmenskaldystė, malimas, stogų dengimas, drožyba, puodininkystė, liaudies muzikos instrumentų ir kitų etninio paveldo dalykų gamyba, kulinarija, žolininkystė, vyndarystė, kaminkrėtystė, tradicinis giedojimas, nacionalinių senųjų augalų ir gyvulių auginimas bei kt.

Amatininkai

Raimundas Nagelė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senojo vyndarystės amato puoselėtojas. Amatą perėmė iš mamos.

Produkcija

 • Juodųjų serbentų vynas;
 • Raudonųjų serbentų vynas;
 • Vyšnių vynas;
 • Aviečių-vyšnių vynas;
 • Spanguolių-obuolių vynas;
 • Obuolių vynas;
 • Agrastų vynas;
 • Obuolių-aronijų vynas;
 • Aviečių vynas;

Alė Gegelevičienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senųjų audimo, mezgimo, siuvimo ir siuvinėjimo audimo amato puoselėtoja.

Produkcija

 • Sijonų audiniai;
 • Liemenių audiniai;
 • Sijonai;
 • Prijuosčių audiniai;
 • Marškinių audiniai;
 • Vyriškos liemenės;
 • Prijuostės;
 • Kelnės;

Vidmantas Zakarka

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senųjų kryždirbystės ir šaukščiaus amato puoselėtojas. Tradicinių amatų meistras.

Produkcija

 • Kryžiai;
 • Koplytstulpiai;
 • Šaukštai;
 • Samčiai.

Igoris Kovalevskis

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senojo puodininkystės amato puoselėtojas. Tradicinio amato meistras.

Produkcija

 • Ąsočiai;
 • Dubenys;
 • Puodeliai;
 • Lėkštės;
 • Puodynės;
 • Buteliai;

Elvyra Keršulienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senųjų mezgimo, audimo amatų puoselėtoja, parodų dalyvė.

Produkcija

 • Pirštinės;
 • Kojinės;
 • Kaklajuostės;
 • Vytinės juostos;
 • Rinktinės juostos.

Genė Šimėnienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo audimo amato puoselėtoja. Tradicinio amato meistrė.

Produkcija

 • Staltiesių audiniai;
 • Lovatiesių audiniai;
 • Rankšluosčių audiniai.

Gita Kolosovienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo amato - karpymo - puoselėtoja.

Produkcija

 • Langų užuolaidos;

Jūratė Puslienė

Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo kepimo amato puoselėtoja.

Produkcija

 • Paprasta rauginta duona;

Paaiškinimai

Tautinio paveldo produktai – nustatyta tvarka sertifikuoti (A ir B kategorija) tradiciniai gaminiai, tradicinių veislių augalai ir gyvūnai bei jų produktai, tradicinės paslaugos, pasižyminčios istoriškai Lietuvoje ar jos atskirame etnografiniame regione susiformavusia produkto tradicine forma, sudėtimi ir kitais specifiniais kokybiniais ypatumais.
Sertifikavimas – procedūra, kuria įvertinama, ar tautinio paveldo produktas, tradicinio amato meistras, tradicinių amatų mokymo programos, tradicinės mugės, atitinka jiems keliamus reikalavimus. Atitiktis paliudijama dokumentu – sertifikatu.
Tradicinis amatas – individuali ar kolektyvinė veikla, pagrįsta iš kartos į kartą perduodama patirtimi ir specialiais įgūdžiais, skirta tautinio paveldo produktų nuolatiniam sukūrimui ir realizavimui. Tradiciniams amatams priskiriamas tradicinių gaminių gaminimas, tradicinių veislių augalų ir gyvūnų veisimas bei auginimas, jų produktų gavyba, gamtos gėrybių rinkimas ir perdirbimas, tradicinių paslaugų teikimas.
Tradicinis amatininkas – fizinis asmuo, užsiimantis tradiciniu amatu.
Tradicinių amatų meistras – nustatytus reikalavimus atitinkantis tradicinis amatininkas, sugebantis perduoti tradicinių amatų įgūdžius kitiems asmenims.
Tradiciniai gaminiai – nemasinės gamybos amatininkų dirbiniai, maisto gaminiai, liaudies muzikos instrumentai ir kiti etninio materialaus paveldo gaminiai, pagaminti iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį.
Tradicinės paslaugos – tradicinių gaminių gamybos demonstravimas, arklių kaustymas, kaminkrėtystė, folkloro (muzikinio, sakytinio ir kitokio) atlikimo paslaugos, tradicinių renginių (kalendorinių ir šeimos švenčių, tradicinių mugių ir panašių renginių) organizavimas ir kitos etnine kultūra pagrįstos paslaugos.
Tradicinės augalų ir gyvūnų veislės – nacionalinės senosios augalų ir gyvūnų veislės.
Tradicinės mugės – sertifikuoti Lietuvos regionuose organizuojami renginiai, turintys istoriškai susiformavusias kultūros tradicijas, kuriuose daugiau kaip pusė parduodamų gaminių, teikiamų paslaugų yra tautinio paveldo produktai, o šių realizavimas ar demonstravimas yra pagrindinis renginio tikslas.

Prašymų formos ir kiti dokumentai

Prašymas sertifikuoti Tautinio paveldo produktą, tradicinių amatų mokymo programą, tradicinę mugę.

Prašymas sertifikuoti (atestuoti) tradicinių amatų meistrą.

Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo ir atestavimo taisyklės.

Tradicinių amatų klasifikacijos aprašas.

Tradicinių amatų klasifikacija.

Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai vertinimo rodikliai.

Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašas.