Kūčios – pati gražiausia lietuvių  šeimos susitelkimo šventė. Tikima, kad susėdus prie stalo  yra sustiprinama šeimos santarvė, o pavaišintas svetimas žmogus ar vėlė atneš laimę į namus ar nulems ateinančiais metais  tavo gyvenimą. Ši  šventė susideda iš pasiruošimo darbų ir šventimo. Kokius darbus galima dirbti, kaip padengti stalą, valgių simboliką, spėjimus ir burtus jums atskleis  šeimininkė. Dalyviai susėdę prie stalo pajus šios šventės gilias tradicijas, šventės prasmę, paragaus pagrindinius kūčių valgius, mins mįsles, išbandys   burtus ir pabaigoje  vieni kitiems išsakys linkėjimus bei padėkos žodžius.

  • Užsiėmimas skirtas 1- 8 kl. mokiniams,  trukmė   1 val.
  • Kaina – 3,00 eurai.
  • Grupės dydis nuo 10 iki 25 dalyvių.