Vyksta kvietimas smulkaus ir vidutinio verslo paramai gauti

Vyksta kvietimas smulkaus ir vidutinio verslo paramai gauti

Primename, jog vyksta Rokiškio r. sav. kvietimas smulkaus ir vidutinio verslo paramai gauti iki 2022 m. rugsėjo 16 d., 13 val.
ši priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones.
Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti naudojamos Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų reikalavimus.

Mes konsultuojame, teikiame informaciją paraiškos rengimo klausimais ir padedame parengti bei pateikti reikalingus dokumentus.
Daugiau informacijos: rokiskis@spieciai.lt, +37061493081