Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

2022 m. kovo 7 d. startuoja kvietimas Rokiškio rajono verslininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – Programa). Ši priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones.

Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti naudojamos Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų reikalavimus.

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2022 m. kovo 7 d. 8 val. teikti paraiškas Programos paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamosioms lėšoms, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 1 d. 13 val.

Taip pat nuo 2022 m. kovo 7 d. 8 val. skelbiamas konkursas gauti subsidijai, turintiems verslo idėją, tačiau stokojantiems finansinių galimybių ją įgyvendinti. Iki 2022 m. balandžio 1 d. 13 val. laukiami paraiškų projektai dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. Šio konkurso tikslas – skatinti kurtis naujus verslus. Pagal nustatytus kriterijus Programos vertinimo komisija atrinks geriausius verslo idėjos projektus, už kuriuos numatyta skirti paramą. Jei turite gerą, inovatyvią verslo idėją – pildykite paraišką ir dalyvaukite subsidijos verslo idėjai konkurse bei laimėkite piniginę paramą verslo idėjos pradžiai!

Sėkmingam paraiškų pildymui rekomenduojame pasinaudoti projekto paraiškos pildymo vadovu, kurį galite rasti www.rokiskis.lt svetainėje, „Parama verslui“ skiltyje.

Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome siųsti paštu arba palikti Savivaldybės administracijos (Respublikos g. 94, Rokiškis) „viename langelyje“ (popierinius variantus) arba, jei paraiškos ir privalomi pateikti dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųsti juos el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt, adresuojant Rokiškio rajono savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui.

Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą ir Subsidijos verslo idėjai konkursą, paraiškų formas ir kitus dokumentus galite rasti rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt  skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrių (mob. tel. 8 659 34153, el.p. r.ruzeliene@post.rokiskis.lt ).