Skelbiamas konkursas ilgalaikei patalpų nuomai

Skelbiamas konkursas ilgalaikei patalpų nuomai

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos konkurso sąlygos

  1. nuomotojo pavadinimas – Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras;
  2. nuomojamo nekilnojamojo turto plotas118,485 m2;
  3. nuomojamo nekilnojamojo turto adresas ir trumpas aprašymas – pastatas yra adresu Tyzenhauzų g. 6, Rokiškyje. Nuomojamos patalpos yra I aukšte, patalpų išdėstymas: administracijai 13,72 m2 (plane 105), ekspozicijai 40,63 m2 ir 55,54 m2 (plane 106-107), pusė patalpų koridorių 9,99 m2 ir 3,43 m2 ir WC 3,77 m2 (plane 101, 102 ir 103), nenuomojant techninės patalpos (plane 104), kadangi ten įrengtas šildymo mazgas ir visi skaitikliai. Viso nuomojamų patalpų plotas 118,485 m2. Yra du įėjimai, vienas atskiras su plačiomis dvivėrėmis durimis;
  4. nuomojamo nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis (specialios turto charakteristikos) – kultūros paskirties objektas, kuriame leidžiama vykdyti veikla, remiantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašu“, nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8B3FD1B66099/asr ;
  5. pradinis nuompinigių dydis be pridėtinės vertės mokesčio, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis, kai pridėtinės vertės mokestis taikomas 4,33 Eur/m2; (komunalinės išlaidos į nuomos kainą neįskaičiuotos)
  6. atsiskaitymo būdas ir terminai – pagal išrašytą sąskaitą faktūrą iki kito mėnesio 15 dienos;
  7. minimalus nuomos terminas – 12 mėn.;
  8. nuoroda į Tvarką, paraiškos formą ir nuomos sutarties projektąrokiskiotic.lt/objektai/patalpu-nuoma ;
  9. paraiškos teikimo būdas, terminai ir sąlygos – elektroniniu paštu rokiskis@spieciai.lt , paraiškos priimamos 14 kalendorinių dienų, nuo konkurso paskelbimo dienos, kuri nurodoma konkurso sąlygose;
  10. informacijos teikimo telefonas ir kiti Rokiškio TVIC kontaktiniai duomenys – kontaktinis asmuo l.e.p. direktorė Asta Mikalajūnienė, +370614 93081, rokiskis@spieciai.lt

Konkursas vyksta nuo 12 01 iki 12 14 17.00 val.

Nuomojamų patalpų planas