Kodėl didieji Italijos Renesanso meistrai ir tylieji mūsų krašto dievdirbiai savo kūryboje naudojo tuos pačius simbolius? Kodėl Marijos Magdalietės rankose – kaukolė, o Kazimieras laiko leliją? Kas sužeidė švento Roko koją ir kodėl jį visada lydi ištikimas šunelis? Edukacijoje mokysimės perskaityti Vakarų kultūrai būdingus šventųjų kodus ir tyrinėsime paslaptingas, tylias, nyksmo paliestas mūsų karšto drožėjų pagimdytas šventųjų skulptūrėles. Skirta – vaikams ir suaugusiems . Vyksta – ištisus metus. Kaina – 2 Eur . Trukmė – 45min. Dalyvių skaičius – 10–20 asmenų.