Apžiūrėsite muziejuje esančią geležinių viršūnių ir kryžių kolekciją, susipažinsite su kryžių ornamentika, išgirsite pasakojimus apie kalvius, patys piešite kryžius, mažesnieji dėsite dėliones. Programa užbaigiama etnografinėje kalvėje.

Vyksta – ištisus metus

Skirta – 1-10 kl. mokiniams

Kaina – 1 Eur

Trukmė – 1 val.

Dalyvių skaičius – 10 – 20 asmenų

Užsakyti internetu