Rokiškio miesto gyventojų įtraukimas į visuomeninę veiklą ir jų turiningos veiklos bei prasmingo laisvalaikio organizavimas

Rokiškio miesto gyventojų įtraukimas į visuomeninę veiklą ir jų turiningos veiklos bei prasmingo laisvalaikio organizavimas

Projekto vykdytojas – Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras ir partneris VšĮ „Savas Rokiškis“  įgyvendina projektą „Rokiškio miesto gyventojų įtraukimas į visuomeninę veiklą ir jų turiningos veiklos bei prasmingo laisvalaikio organizavimas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0354, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekte dalyvauja 40 asm. ir ne mažiau 50 proc. iš socialinės atskirties asmenų. Projekte numatomas socialinių, kultūrinių, pažintinių ir fizinio aktyvumo veiklų organizavimas: edukacija „Molio virsmas“; Aromaterapijos edukacija-kvepalų gamyba; edukacija „Tapyba ant drobės“; Edukacinė programa „Pažink bitę“; Edukacinė programa „Vilnonių siūlų dažymas augalais ir archajinių juostų pynimas“; Kultūrinių ir pažintinių  išvykų organizavimas; Socialiniai judėjimo užsiėmimų ir paskaitų ciklas; Maršrutas-turistinės paslaugos-laisvalaikio užimtumas; Projekto baigiamasis renginys. Projekto veiklose projekto dalyviai turės galimybių dalyvauti meninėje, kultūrinėje veikloje, kur galėtų plėsti savo akiratį, realizuoti gebėjimus ir pomėgius, pabendrauti tarpusavyje ir tokiu būdu mažinti socialinę atskirtį. Projekto dalyviai ugdys savo įgūdžius, palaikys visuomeninius ryšius, įprasmins save ir suteiktos sąlygos saviraiškai, padidės socialinės ir asmeninės visuomeninės kompetencijos, savo patirtį galės perduoti kitiems. Edukacijų užsiėmimų metu bus skatinami klausti, ieškoti atsakymų ir sprendimo būdų, padėdama jiems atsiskleisti, pajusti bendravimo ir asmeninės kūrybos džiaugsmą, ugdomas gebėjimas pritapti visuomenėje, atsakingai elgiantis siekti savų tikslų, nepažeidžiant kitų žmonių teisių.

Kultūrinių ir pažintinių išvykų įgyvendinimas suteiks dalyviams galimybę plėsti akiratį, susipažinti su kitų kraštų tradicijomis, istorija, pažinti gamtos kultūros ir paveldo objektus ir prisidės prie bendruomeniškumo didinimo ir socialinės atskirties mažinimo. Socialiniai judėjimo užsiėmimų tikslas – mažinti socialinę atskirtį, stiprinti socialinių įgūdžių ugdymą.