Liaudies dailės konkursinė mugė sumanyta tam, kad paskatintų atsiskleisti vaikų ir jaunuolių kūrybinį talentą, pristatytų visuomenei savo kūrybos darbus, atlieptus liaudies meno ir skatintų verslumą, prekiaujant savo darbais. Bus ieškomi jaunieji liaudies meno talentai, skatinamas bei ugdomas jų meistriškumas ir tęsiamos aukštaitiškos liaudies meno tradicijos. Tikimasi, kad liaudies dailės konkursinė mugė sudomins ir pritrauks jaunuosius meistrus ir jų bendraamžius, tėvus, pedagogus bei veiksmingai prisidės prie tradicinės kultūros puoselėjimo Rokiškyje.
Propaguojant medžio drožėjo J. Čepulio kūrybą, jaunieji liaudies meno talentai bus apdovanoti J. Čepulio vardo prizu.
Mugė vyks J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje (M. Riomerio g. 1, Rokiškis)

Vietovė: J. Tumo-Vaižganto gimnazija, M. Riomerio g. 1, Rokiškis