Projekto partneriai žadino šamą Koknesėje

Projekto partneriai žadino šamą Koknesėje

Koknesės miestelio gyventojai visus metus ruošiasi svarbiai pavasario šventei, kuriaiatėjus puošiasi retro stiliaus aprėdais, apkaišo dviračius gėlių žiedais, ir rieda link upės skambindami dviračio skambalėliais – žadina upėje gyvenantį šamąir skelbia turizmo sezono pradžią. Į šią šventę, kuri vyko gegužės 19d., buvo pakviesti ir LIT/LAT projekto „Darnaus turizmo plėtra įgyvendinant bendrus sprendimus“ –„AttractiveForYou“ Nr. LLI-211 (Patrauklus Tau) partneriai iš Jekabpilio, Plungės ir Rokiškio.

Erdvės, esančios Koknesės pilies teritorijoje buvo išpuoštos gėlėmis, scenose skambėjo linksma folklorinių ansamblių muzika ir dainos, miestelėnai būriavosi ir stebėjo lietuvių ir latvių liaudies šokius, – matyt, lygino panašumus ir trūkumus tarp aukštaičių, žemaičių ir latgalių bei sėlių. Šauniai dainavo ir šoko visi liaudies muzikos ir šokio demonstruotojai, gražu buvo žiūrėti į besisukančias Koknesės liaudies šokių grupės „Liepavots” ir Krustpilio jaunimo šokių kolektyvo “Delveri” poras, tačiau Plungės
ansamblio „Platele“ linksmumas lenkė visus, o įsismaginus Rokiškio folkloro ansambliui „Gastauta“ (mat vedė ir mokė šokti ir žiūrovus šokių), Koknesės vaikai ėmė tempti savo tėvelius šokti kartu, kas sukėlė net tik šypseną susirinkusiųjų veiduose, bet ir šiltą jausmą širdyse, kad mūsų protėvių palikimas vis dar džiugina žmones. Pakviesti tradicinių amatų amatininkai, atvykę ir iš Partnerių miestų, demonstravo savo amatus.Demonstruojantys medžio darbus meistrai iš Latvijos ir Lietuvos miestų apžiūrinėjo vieni kitų drožinius, dalijosi patirtimi. Vos išsitekę siaurutėje parko gatvėje, tautodailininkai nestokojo dėmesio. Rikiavosi eilės norinčiųjų paragauti L.Sadauskienės šakočių, pabandyti austi juostą kartu su Gene Šimėniene ir Stefanija Čypiene, žavėjosi „Agnetės stiliaus“ nertiniais, atsargiai čiupinėjo Violetos Jasinevičienės veltus gaminius, pūtė Eriko Čypo medinius švilpukus, matavosi Daivos Čypienės rankų darbo papuošalus.

Vakare buvo demonstruojamas lauko kinas: buvo siūloma pasižiūrėti filmą „Baltų gentys“. Svečiams iš Lietuvos buvo surengta ekskursija simboliniame „Likimo sode“, – visiems, žuvusiems už Latviją XX-ajame a. Anot gidės, tai vieta, kur susipina žmogaus ir valstybės praeitis, dabartis ir ateitis. Koknesės savivaldybės atstovai taip pat aktyviai dalyvavo šventėje. Susitikime su Rokiškio savivaldybės atstovais ir Projekto partneriais buvo pasidžiaugta bendradarbiavimu, kuris , tikėtina, nuties platesnius kelius tarp Latvijos – Koknesės ir Jekabpilio, ir Lietuvos – Rokiškio ir Plungės, miestų.

Ši programa (medžiaga) parengta gavus Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako projekto partneriai. Ši informacija neturi būti laikoma Europos Sąjungos
oficialia nuomone.

Bendras projekto biudžetas – 471 234,47 Eurai, iš kurių Europos regioninio plėtros fondo (2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos) skirtos lėšos – 400 549,29 Eurai, projekto partnerių lėšos – 70 685,18 eurai.

Rokiškio Turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centrui tenkanti projekto lėšų suma – 92,542 Eurai, iš jų Europos regioninio plėtros fondo parama –78660,70 Eurai, Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 13881,30 Eur