Projektas – Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra

Projektas – Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras vykdydamas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ pagal 2017 m. vasario 10 d. paramos sutartį Nr. 20AM-KP-16-1-04387-PR001 projektą “Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra” planuoja įrengti amatų kūrybines dirbtuves su edukacine klase ir erdve parodoms, Salų kaime esančio dvaro patalpose. Naujai įrengtose dirbtuvėse bus sukurta 30 darbo vietų kaimo bendruomenės ir kitų dvaro lankytojų poreikiams. Tai atitinka priemonės veiklos prioritetą.

Bus sudarytos sąlygos kaimo vietovėse gyvenantiems tradiciniams amatininkams demonstruojant amatus, salyvaujant organizuojamose parodose savo patirtį perduoti vaikams ir jaunimui. Tai atitinka priemonės veiklos tikslinę sritį. Amatų kūrybinės dirbtuvės su erdve parodoms ir edukacine klase bus įkurtos saugojamame Kultūros objekte, Salų dvare, kuris įsikūręs unikalaus kraštovaizdžio parke ant ežero kranto.

Tai atitinka priemonės veiklos kompleksinį tikslą.