PRADEDAMAS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 M. PRIORITETINIŲ RENGINIŲ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

PRADEDAMAS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 M. PRIORITETINIŲ RENGINIŲ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

PARAIŠKOS PRIIMAMOS NUO 2023-04-03 IKI 2023-07-31.

Pateikimo data ir registravimo eilė įtakos vertinimui neturi.

Pateikimo būdai:

  1. Į vieną dokumentą skanuotą paraišką su priedais siųsti el.paštu i.mateliene@rokiskis.lt .
  2. Paraišką su priedais siųsti registruotu paštu į Rokiškio rajono savivaldybės administracija (Paraiška prioritetinių renginių konkursui), Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis.
  3. Paraišką su priedais atnešti į Rokiškio rajono savivaldybės Gyventojų priėmimo skyrių, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis.

Administracinis vertinimas – iki 2023-08-17. Po jo pilnai ir taisyklingai užpildytas paraiškos perduodamos turinio vertinimui iki 2023-08-31.

Prioritetinių rajono 2024 m. renginių sąrašas teikiamas tvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 2023 m. III ketv. Galutinė lėšų paskirstymo sąmata teikiama tvirtinti ir kvietimas pasirašyti sutartis išsiunčiamas iki 2024 m. II ketv.

Daugiau apie renginio atitiktį, ką reikia pasiruošti pateikti su paraiška, kaip paraiškos vertinamos ir sudaromas sąrašas – Rokiškio rajono savivaldybės prioritetinių renginių sąrašo sudarymo ir finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-11-26 sprendimu Nr. TS-238).

Dokumentų formos pildymui, kita informacija:

https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/komunikacijos-ir-kulturos-skyrius/kultura/prioritetiniai-renginiai/

Konsultacijos el. paštu i.mateliene@rokiskis.lt  ir d.guziene@rokiskis.lt