Pirmomis nacių okupacijos savaitėmis (nuo 1941 m. birželio 27 d. iki rugpjūčio 14 d.) buvo suiminėjami ir šaudomi įvairių tautybių buvę sovietiniai pareigūnai, komunistai ir komjaunuoliai. Pirmieji Rokiškio žydų areštai įvyko birželio 29 d. Suimtieji sovietiniai aktyvistai ir žydai nedidelėmis grupėmis buvo vežami į Steponių mišką (apie 5 km nuo Rokiškio) ir ten šaudomi. Apytikriai 1941 m. liepos 8 d. baltaraiščiai atrinko 108 žydų jaunuolius nuo 14 iki 30 metų amžiaus ir jiems pasakė, kad bus išvežti dirbti į Biržus. Tačiau visi sulaikytieji jaunuoliai tą pačią dieną buvo nuvaryti į Steponių mišką ir naktį sušaudyti.

Po karo šaudymo vietoje pastatytame paminkle buvo įrašyta: „Čia palaidota 981 fašistinio teroro auka“. Tarp aukų 493 buvo žydai, 432 rusai ir 56 lietuviai. Toks nužudytųjų skaičius nurodytas remiantis vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje K. Jägerio ataskaita. Tiesa, šioje ataskaitoje nurodytas ne Steponių miškas, bet Rokiškis. Gali būti, kad šis aukų skaičius reiškia visų iki 1941 m. rugpjūčio 14 d. Rokiškio apskrityje (ne tik Steponių miške) nužudytų žmonių skaičių.

Kaip surasti?

Važiuokite iš Rokiškio link Čedasų (3604 kelias). Maždaug už 3 km nuo miesto privažiuosite Steponių kaimą. Nuorodos nėra. Sukite už pirmos sodybos į dešinę ir važiuokite keliuku į mišką. Miške orientuokitės į pagrindinį kelią. Padarę pasūkį į kairę, pavažiuokite apie 300 m ir vėl sukite kairėn. Prie posūkio stovi ženklas, draudžiantis deginti žolę. Už 20 m pamatysite paminklą.

Informacija & Contact

Adresas

Steponių kaimas

GPS koordinatės

56.00363329898073, 25.56062316894531