Poilsiavietė prie Velniakalnio tvenkinio, Rokiškio mieste

Description: Poilsiavietė prie Velniakalnio tvenkinio, Rokiškio mieste

Dimensions: 1920 x 1280

File Type: jpeg

File Size: 775 KB