Suvainiškio telmologinis draustinis įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1988 m. vasario 29 d. Draustinio plotas – 1201 ha. Šio draustinio tikslas išsaugoti Nemunėlio moreninėms lygumoms būdingos aukštapelkės su miškingu apypelkiu kompleksą. Čia gyvena ir peri retų rūšių paukščiai: kurtiniai, tetervinai, juodieji gandrai, vapsvaėdžiai, žvirblinės ir uralinės pelėdos, baltnugariai geniai.

Draustinis priskirtas Rokiškio miškų urėdijos Pandėlio girininkijai, valstybinės reikšmės miškai jame sudaro didesnę dalį. Draustinio teritorija priklauso NATURA 2000 buveinei LTROK0015, skirtai pelkėtų lapuočių miškų apsaugai.

Informacija & Contact

Adresas

Suvainiškio telmologinis draustinis

GPS koordinatės

56.147336534999, 25.243588640479