Ratkūnų dvaro savininkas Antanas Kamarauskas Suvainiškyje 1782 m. pastatė medinę bažnyčią ir paskyrė du valakus ir 28 margus žemės. Rusijos valdžia 1832 m. uždarė vienuolyną ir bažnyčią, panaikino parapiją. Klebono Antano Mackevičiaus rūpesčiu 1862–1863 m. pastatyta dabartinė akmenų mūro bažnyčia. Ji – istoristinė, romantizmo laikų eklektikos pavyzdys. Lubos ir sienos išpuoštos biržiečio A. Andriekaus gipsiniais ornamentais, joje yra trys neoromaninio stiliaus altoriai. 

1987 m. spalio 23 d. Europos Taryba (Council of Europe), kuri yra Strasbūre, paskelbė Santiago de Compostela deklaraciją, paskelbdama Šv. Jokūbo kelią ir jo atšakas visoje Europoje pirmuoju Europos kultūros keliu. Prie Deklaracijos pridėtame žemėlapyje yra ir Lietuva, per kurią nužymėtos dvi Šv. Jokūbo kelio atšakos.

Vidaus kelias – šv. Jokūbo kelio žiedas, jungiantis visas vienuolika šv. Jokūbo bažnyčių Lietuvoje. Šiam keliui priklauso ir Suvainiškio šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia.

Informacija & Contact

Adresas

Panemunio g. 28, Suvainiškio k.

GPS koordinatės

56.159280531528, 25.27643654413