Aleksandravėlės kaimo kapinėse palaidotų Lietuvos karių savanorių kapai.

1918 metų pabaigoje į kovą apginti Lietuvą buvo pakviesti savanoriai: 1. Jonas Adomaitis; II pėst. pulko eilinis. 2. Antanas Andrejūnas; II pėst. pulko eilinis. 3. Vincas Balsys; II pėst. pulko eilinis. 4. Petras Davainis; II pėst. pulko eilinis. 5. Motiejus (Matas) Gudaitis; II pėst. pulko eilinis. 6. Pranas Kalvaitis; II pėst. pulko eilinis. 7. Antanas Mašinauskas; II pėst. pulko eilinis. 8. Viktoras Rudzevičius; II pėst. pulko eilinis. 9. Jonas Savickas; II pėst. pulko eilinis. 10. Antanas Sinickas; II pėst. pulko leitenantas, V laispnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. 11. Vincas Vencius; II pėst. pulko eilinis, III laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. 12. Jurgis Vitkauskas; II pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, jog šiame kaime palaidotas: Honelis Kriceris; II pėst. pulko eilinis, III laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius (remiantis: Ivaškevičius Eugenijus, Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. Atlasas. 1919-1940)

Informacija & Contact

Adresas

Aleksandravėlė

GPS koordinatės

55.886761452384, 25.938767389746