Sartų regioninis parkas įkurtas 1992 metais Rokiškio ir Zarasų rajonų sandūroje. Parkas labai vertingas hidrografiniu, biologiniu, rekreaciniu, kultūriniu ir geomorfologiniu požiūriu. Į Sartų regioninio parko teritorijos dalį, esančią Rokiškio rajone, įeina Mielėnų geomorfologinis draustinis skirtas kalvotam, daubotam ir ežeringam reljefui išsaugoti. Sartų hidrografinis draustinis, skirtas Lietuvoje ilgiausiam Sartų ežerui su giliomis įlankomis, pusiasaliais, salomis ir pratakais, gyvūnija bei augalija, pakrančių piliakalniais išsaugoti. Salinio hidrografinis draustinis, skirtas Sėlių aukštumai būdingiems, vakarinei nuolaidumai pratakiems Salinio, Tautesnio, Ilgelio ežerams su salomis išsaugoti.

 • regioninio parko plotas 12107 ha, buferinės apsaugos zona – 580 ha;
 • 1 gamtinis rezeravatas, 10 draustinių (1 geomorfologinis, 1 urbanistinis, 2 botaninai – zoologiniai, 3 kraštovaizdžio, 3 hidrografiniai).

Žemėnauda:

 • 29 % miškai;
 • 38,5 % žemės ūkio naudmenos;
 • 16,5 % 29 ežerai;
 • 7,1 % pelkės;
 • 2,2 % gyvenvietės;
 • 6,7 % kita;

Sartų ežeras:

 •  4 pagal dydį Lietuvoje – 1336 ha;
 • kranto linija 79 km (ilgiausia Lietuvoje);
 • giliausia vieta 21,9 m.;
 • didžiausias plotis 0,95 km;
 • didžiausias ilgis 14,78 m;
 • aukščiausia vieta 162 m virš jūros lygio – Mielėnų geomorfologiniame draustinyje;
 • žemiausia vieta Sartų ežero vandens paviršius – 100 m viš jūros lygio;

Saugomi gamtos ir kultūros paveldo objektai, rūšys, buveinės:

 • 4 gamtos paveldo objektai (medžiai), vienas jų, Bradesių ažuolas – gamtos paminklas;
 • 48 kultūros paveldo objektai(17 archeologinių, 7 architektūriniai, 2 želdynai, 10 istorinių, 9 memorialiniai, 3 dailės), 2 iš jų kultūros paminklai;
 • 120 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių (36 augalų, 34 grybų ir kerpių, 21 bestuburių, 3 varlaigyvių, 24 paukščių, 2 žinduolių);
 • 2 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos augalų bendrijos (liekninis beržynas ir didysis plukenynas);
 • 15 Natura 2000 teritorijų, kuriose saugoma 19 Europos bendrijos svarbos buveinių tipų ir 6 augalų ir gyvūnų rūšys;

Rekreaciniai objektai ir lankytinos vietos:

 • 3 pažintiniai takai, 12 stovyklaviečių, 4 atokvėpio vietos, 1 apžvalgos bokštas;
 • 3 muziejai, 1 dailės galerija;
 • 3 gamtos ir 48 kultūros paveldo objektai.

Informacija & Contact

Adresas

Sartų regioninis parkas

GPS koordinatės

55.7958473, 25.8351089