Piliakalnis įrengtas pailgos kalvos-ožnugario aukštesnėje vidurinėje dalyje, atskirtoje natūralių įdubų. Aikštelė netaisyklingo trikampio formos. Čia buvęs supiltas dabar jau išskleistas pylimėlis. Pietvakariniame aikštelės kampe yra 1,5 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 4-7 m aukščio.

Kitaip dar vadinamas Smailakalniu.

Piliakalnis apardytas jo aikštelėje įrengtų XIX a. buvusių kapinių. Šlaitai apaugę beržais.

Prie piliakalnio 0,3 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos ir lygios keramikos.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pradžia.

Informacija & Contact

Adresas

Kamajų sen., Rokiškio r.

GPS koordinatės

55.837987, 25.503271