Alė Rūta (tikr. Elena Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė) – Lietuvos rašytoja, poetė, prozininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja, gimusi 1915 m. lapkričio 16 d. Petrograde, Rusijoje, mirusi 2011 m. gruodžio 31 d. Santa Monikoje, Kalifornija, JAV.

Pirmuosius kūrinėlius paskelbė dar mokydamasi gimnazijoje, vėliau bendradarbiavo žurnaluose „Naujoji vaidilutė“, „Ateities spinduliai“, „Studentų dienos“, „Naujoji Romuva“ ir kt. Rašė literatūros, kultūros klausimais, spausdino prozos vaizdelius, poeziją. 1942 m. už eiliuotą vaidinimą „Žiogas ir skruzdės“ jai paskirta žurnalo „Žiburėlis“ premija. Sukūrė per 30 kūrinių: apysakų, novelių, poezijos rinkinių, kelionių įspūdžių, tačiau reikšmingiausia jos kūrybos dalimi laikomi romanai. Jos kūriniai buvo spausdinami Vokietijoje, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV ir Lietuvoje. Už romaną „Trumpa diena“ gavo dienraščio „Draugas“ literatūrinę premiją.

Informacija & Contact

Adresas

Rudžiai, Rokiškio r.

GPS koordinatės

55.843768074820154, 25.511613271163952