Tarp Kamajų ir Salų miestelių, kelio kairėje, plyti ne tik gausiai lankomas Petriošiškio ežeras, bet ir ypatingo grožio pelkė – telmologinis draustinis. Petriošiškio pelkė gamtinių buveinių apsaugai svarbi teritorija. Ji – pavyzdinė ekosistema, Europos Komisijos priskirta prie „NATURA 2000“ teritorijų. Petriošiškio draustinis įsteigtas 1974 m., iš pradžių veikė kaip Petrošiškio botaninis draustinis-spanguolynas. Draustinis apima ir saugo pelkę (66 ha) bei Petrošiškio ežerą (60 ha). Pelkės vidurinėje dalyje plyti raistinė aukštapelkė, aplink – žemapelkinis raistas.

Informacija & Contact

Adresas

Petriošiškio telmologinis draustinis

GPS koordinatės

55.826910532611, 25.46274693731