Penkių kūrėjų kelias – tai naujas būdas pažinti Aukštaitijos meno ir kultūros šviesulius: Juozą Miltinį, brolius Juozą ir Alfonsą Keliuočius bei brolius Joną ir Adolfą Mekus. Visi jie yra susiję su Aukštaitija, tiksliau – su Panevėžio, Rokiškio ir Biržų kraštu. Tai šiuolaikiniai kūrėjai, turėję lemiamos įtakos Lietuvos kultūrai ir menui bei jo sklaidai užsienyje. Jonas ir Adolfas Mekai yra pasaulinio garso kino menininkai. Juozas ir Alfonsas Keliuočiai – žymūs tarpukario Lietuvos kultūros veikėjai ir leidėjai, Juozas Miltinis – šiuolaikinio Lietuvos teatro pradininkas ir puoselėtojas.

Penkių kūrėjų kelio žemėlapis

Informacija & Contact