Justinas Vienožinskis – tapytojas, pedagogas ir dailės kritikas, pirmosios tarpukario Lietuvoje Kauno meno mokyklos steigėjas. Dailininko darbai – gausūs, asmeniškai ir jautriai tapyti žymių Nepriklausomos Lietuvos asmenybių, tokių kaip Jonas Basanavičius ar Juozas Tumas Vaižgantas, portretai, emocionalūs gimtinės peizažai – sudaro nemenką dalį Nepriklausomos Lietuvos istorinio meno paveldo.
Dailininkas gimė 1886 m. birželio 29 d. Mataučiznos kaime. Tėvams sulaukus pirmų šešių vaikų, šeima persikėlė į Dačiūnų vienkiemį, iki tol buvusį Alizavos palivarką, nes jam priklausė daugiau (120 ha) žemės. Čia prabėgo Justino vaikystė ir jaunystė, čia vėliau ir buvo nutapyta didžioji dailininko kūrybinio palikimo dalis. Šią sodybą dailininkas saugojo abiejų karų metais, bet ją prarado atėjus sovietinei valdžiai.
J. Vienožinskio tėviškės sodybą dar 1988 m. iš naujo įsigijo dailininko sūnus ir 2011 m. birželio 29-ąją atidarė J. Vienožinskio memorialinį muziejų. Muziejuje galima „prisiliesti“ ne tik prie studijų Krokuvos dailės akademijoje piešinių, tapybos reikmenų, baldų, šeimos relikvijų, fotografijų, bet ir „išgyventi“ šeimos istorijas bei „pabendrauti“ su dailininko artimaisiais ir draugais – kunigu poetu Antanu Vienažindžiu, pirmąja Baltijos šalyse moterimi advokate Liuda Purėniene, žurnalistu Juozu Keliuočiu.

Muziejus vykdo įvairias papildomas veiklas: vykdo dailininkų bei dailės mėgėjų plenerus, moksleivių stovyklas, edukacinius užsiėmimus („Dailininko Justino Vienožinskio pėdsakai Lietuvos kultūroje“, „A. Vienažindžio lyrikos įtaka J. Vienožinskio tapyboje“) bei priima pasiilgusius ramaus poilsio jurtoje.

Muziejus dirba be išeiginių dienų, jį prižiūri dailininko anūkė Nijolė.
Apie jūsų apsilankymą patogu iš anksto sužinoti tel. +370 606 48033

P. S. Į muziejų atvykusius svečius džiugiai pasitinka du dideli draugiški šunys.