Panemunio kraštas, kuriame iki 1780 m. buvo stiprios pagonybės tradicijos, apdovanotas likimo – į dangų šaunančios iškilios švč. Trejybės bažnyčios smailės. Klebono Vincento Norkaus iniciatyva 1927-1936 m. pastatyta dabartinė neoromantinės ir neogotikinės architektūros bruožų akmenų bei plytų mūro bažnyčia.

Beje, šis kraštas neliko skolingas – davė tris kunigus, vienas jų į nepriklausomos Lietuvos istoriją įrašytas kaip vienas žymiausių valstybės politinių veikėjų Vladas Mironas. Kunigas, religinės literatūros vertėjas, lietuvybės puoselėtojas, skleidėjas Romualdas Stakėnas ir kunigas Konstantinas Stašys, vienas pirmųjų pradėjęs pamokslus sakyti lietuviškai.

Informacija & Contact

Adresas

Panemunis 42390

GPS koordinatės

56.063000001269, 25.282270112412