Išeivijos rašytojas, Lietuvos valstybinės premijos laureatas, gimęs 1906 m. Trumpiškio kaime Rokiškio rajone. Nuo 1928 m. L. Dovydėnas pradeda bendradarbiauti spaudoje. Po straipsniais pasirašo savo pavarde arba slapyvardžiu Vilimėlis. 1931-1932 m. išeina L. Dovydėno apsakymų rinkiniai „Cenzūros leista“, „Buvo žmogus be kojų“, po kelerių metų – melodramiškas dviejų tomų romanas „Ieškau gyvenimo draugo“ apie provincijos mokytojų gyvenimą. Rašytoją išgarsino 1936 m. išleistas romanas „Broliai Domeikos“, kuriame vaizduojama kaimo kasdienybė, gvildenama tuo metu ypač aktuali problema – žmonių tarpusavio bylinėjimasis teismuose. Knygos tiražas taip greitai išpirktas, kad buvo leidžiamas pakartotinis. Ši knyga 1936 m. pelnė Lietuvos valstybinę premiją.

2007 Lietuvos rašytojų sąjunga įsteigė Liudo Dovydėno premiją už geriausią lietuvišką romaną (mecenatas L. Dovydėno sūnus J. Dovydėnas).

Informacija & Contact

Adresas

Trumpiškis, Rokiškio r.

GPS koordinatės

56.096654203414, 25.442585485969