P. Širvys gimė 1920 m. Padustėlyje, Zarasų rajone. Tačiau jis augo Rokiškio rajone, Degučiuose, kur tėvai turėjo ūkį. Šiandien gimtinės vietą žymi paminklinis akmuo. Būsimasis poetas mokėsi Aleksandravėlės pradžios mokykloje, ką mena miestelyje įamžinta jam skirta skulptūra. Tiesa mokyklos, kuriai buvo suteiktas P. Širvio vardas, nebeliko, tačiau aleksandravėliečiai nepamiršo poeto.

1940-aisiais P. Širvys baigė Salų žemės ūkio mokyklą. Po karo, iki 1946-ųjų, dirbo Rokiškio rajono komjaunimo komitete, septynerius pokario metus siejo su rajonine spauda – darbą pradėjo „Tarybinio Rokiškio“ redakcijoje, čia įgijo žurnalistinės patirties, išsikovojo autoritetą. 1950-aisiais jam buvo patikėta vadovauti naujai įkurtam Pandėlio rajono laikraščiui „Spalio pergalė“.

Pirmaisiais pokario metais, dirbdamas Rokiškyje, P. Širvys kovų įspūdžius bandė pateikti prozos formomis. Jis rašė apybraižas, apsakymus, straipsnius bei korespondencijas, kurias skaitytojai labai mėgo. Laikraštyje „Tarybinis Rokiškis“ pasirodė ir pirmieji jo eilėraščiai. „Gyvenimas išmokė sukąst dantis, suspausti širdį kaip granatą ir laikyti taip, kad ji nesprogtų”.

Informacija & Contact

Adresas

Degučiai

GPS koordinatės

55.87492166978, 25.913286626685