Juozas Tūbelis – valstybės, politikos ir visuomenės veikėjas, ilgametis nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės vadovas, žemės ūkio specialistas, spaudos darbuotojas. Jo nuopelnai valstybei lyginami su Lietuvos prezidento Antano Smetonos nuopelnais, tačiau prisimenamas kur kas rečiau, nes liko prezidento šešėlyje.

J. Tūbelis gimė 1882 m. balandžio 18 d. Panemunėlio valsčiuje darbščių ūkininkų Juozo Tūbelio ir Barboros Stašytės-Tūbelienės šeimoje. 1893 m. J. Tūbelis išvyko mokytis į Mintaujos gimnaziją, iš kurios buvo pašalintas, nes griežtai atsisakė skaityti maldas rusų kalba. 1902 m. baigė gimaziją Liepojoje. Po mokslų J. Tūbelis vienerius metus dirbo mokytoju Rygos mokyklose, o 1909 m. gavo darbą Kauno žemėtvarkos komisijoje – Raseinių, Šiaulių kraštuose skirstė kaimus į vienkiemius, dalijo bendro naudojimo žemes. 1918 m. vasario 16 d., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, J. Tūbelis buvo tarp tų žmonių, kurie padėjo politinius ir ekonominius valstybės pamatus. Jau pirmojoje A. Voldemaro Vyriausybėje jis užėmė  Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro postą. Seimų laikotarpiu J. Tūbelis, kaip ir kiti tautininkai, neteko valdžios postų, o pasitraukęs iš aktyvios politinės veiklos kibo į ūkinę – pradėjo steigti kooperatyvus.

Informacija & Contact

Adresas

Ilgalaukiai, Rokiškio r.

GPS koordinatės

55.973688138001016, 25.39929563164601