Leonardas Vilhelmas Grigonis gimė 1905 m. gruodžio 14 d. Rokiškio valsčiuje Pužonių kaime. Mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Baigęs mokslus, sugrįžo į tėviškę. Pauliankos kaime ūkininko Kuprio sodyboje įkūrė pradinę mokyklą, kurią lankė apylinkės vaikai. Dirbdamas mokytoju, pradėjo lietuvinti aplinkinių kaimų pavadinimus, ypatingai domėjosi savo krašto istorija. Litviniškio kaimui suteikė Sėlynės pavadinimą, kur 1934 m. L. V. Grigonio iniciatyva pastatyta medinė pradinė mokykla. Jis taip pat buvo Sėlynės kaimo šaulių būrio vadas, Rokiškio apskrities Šaulių rinktinės komiteto narys. 1938–1939 m. žiemą įvykus gaisrui, nuniokojusiam medinę mokyklą iki pamatų, L. V. Grigonis rūpinosi naujos mokyklos statyba. 1940 m. senosios mokyklos vietoje pradėta statyti nauja, mūrinė mokykla.

1944 m., artėjant antrajai sovietų okupacijai, L. V. Grigonis pasitraukė iš gimtojo krašto ir slapstėsi Žeimių kaime (Šiaulių apskrityje). 1948 m. tapo naujai įkurtos Prisikėlimo apygardos štabo viršininku, vėliau – vadu. Tų pačių metų spalio mėn. persikėlė žiemoti į šešiems žmonėms įrengtą bunkerį, tarp Radviliškio ir Baisogalos esančiame Minaičių kaime. Šiame bunkeryje 1949 m. vasario mėn. įvyko partizanų atstovų suvažiavimas.  Suvažiavimas paskelbė įkuriantis Lietuvos laisvės kovos sąjūdį (LLKS). LLKS Taryba priėmė politinę Deklaraciją, kuri įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietų okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku vieningai buvo išrinktas Jonas Žemaitis-Vytautas. Savo trečiuoju pavaduotoju J. Žemaitis-Vytautas paskyrė L. V. Grigonį ir apdovanojo jį 3-iojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiais (su kardais).

Informacija & Contact

Adresas

Sėlynė

GPS koordinatės

55.907622311023, 25.56309496948

Interneto svetainė