Iš Rokiškio apskrities kilusiam rašytojui ir visuomeninkui  J.Tumui–Vaižgantui. 1937 m. balandžio 29 d. buvo pašventintas paminklas, kurį sukūrė skulptorius B. Bučas.

Juozas Tumas-Vaižgantas yra vienas iš didžiųjų lietuvių rašytojų. Vaižganto kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp jo meto rašytojų. Juozas Tumas gimė 1869m. rugsėjo 20d. Malaišių kaime, Rokiškio apskrityje, ūkininko šeimoje. Tėvų bei tėviškės aplinka suteikė J.Tumui-Vaižgantui nepaprastai turtingą kalbinį bei etnografinį paveldėjimą, ugdė individualumo bei savarankiškumo pajautimą, meilę žmonėms bei gyvenimo optimizmą.

Informacija & Contact

Adresas

Riomerio g. 1, Rokiškis

GPS koordinatės

55.96130592024176, 25.59575145840699

Telefono nr.