Obelių šv. Onos bažnyčia pastatyta 1868 m. Kurį laiką Bažnyčioje vargonininkavo Mikas Petrauskas. Jis ne tik vadovavo bažnytiniam chorui, bet įsteigė ir orkestrą.

Bažnyčia yra neogotinio stiliaus, kryžminio plano, viduje su pilioriais, skliaustomis lubomis ir dviem bokštais. Bažnyčios viduje yra trys gotikinio stiliaus altoriai. Didžiajame altoriuje yra puošnus vitražinis Karmelio Škaplieriaus Marijos paveikslas, pagamintas XIX a. Varšuvoje. Obelių bažnyčią puošia augalų ornamentais padabinta ir paauksuota medinė sakykla.

Informacija & Contact

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 7, Obeliai 42216

GPS koordinatės

55.940882501106, 25.798017486261