Piliakalnis įrengtas beveik lygioje vietoje, 1 m aukščio aukštumėlėje. Aikštelė netaisyklingo aštuonkampio formos, 45 m skersmens, apjuosta 2 m pločio, 0,5 m gylio grioviu. Pietvakarių pusėje yra 3 m pločio įvažiavimas.

Šiaurinė aikštelės dalis 10 m plotyje suardyta melioruojant. Piliakalnis apaugęs lapuočiais medžiais. Jį tvarko greta žemę atsiėmęs K. Zizas, iškirtęs smulkius krūmus, pastatęs drožinėtą lentą, suoliukus ir kt.

Piliakalnis žinomas Martyniškių ir Žydų kapų vardu.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. (?).

Fotografijos autorius Zenonas Baubonis

Informacija & Contact

Adresas

Rokiškio kaim. sen., Rokiškio r.

GPS koordinatės

55.951285, 25.423175