Obelių istorijos muziejus, kaip Rokiškio krašto muziejaus struktūrinis padalinys, buvo įkurtas 1998 01 30 Rokiškio rajono tarybos sprendimu. Pirmosios ekspozicijos atidarytos 1998 m. gruodžio 10 d.

Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose – patriotinio ugdymo kultūros įstaiga. Muziejuje sukaupta per 9000 eksponatų. Jie suskirstyti atskiromis temomis: Obelių krašto, Lietuvos valstybės istorijos, lietuvių liaudies meno, Lietuvos kariuomenės, partizanų kovų šiaurės rytų Lietuvoje, numizmatikos. Muziejaus eksponatus, liudijančius Lietuvos žmonių kovas už laisvę surinko iš Obelių krašto kilęs mokytojas, buvęs partizanas Andrius Dručkus. Jis buvo ir šio muziejaus įkūrimo iniciatorius. Lietuvai ir jaunosios kartos švietimui jis padovanojo didžiausią savo turtą – per ilgus okupacijos metus surinktą ir nuo akylų sovietinio saugumo akių išsaugotą asmeninę kolekciją.

Laisvės kovų istorijos muziejuje vykdomos edukacijos:

Edukacinės programos pavadinimas:   „Laisvės kovotojo gyvenimas bunkeryje“

 • Vyksta: visus metus
 • Skirta: 5-12 kl. mokiniams
 • Dalyvių skaičius: 10 – 30
 • Trukmė: 60 min.
 • Kaina: 4  eurai
 • Aprašymas

Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose – jaunimo patriotinio ir tautinio ugdymo įstaiga. Muziejaus ekspozicijoje ir fonduose sukaupta virš 11 tūkst. eksponatų liudijančių Lietuvos laisvės kovų istoriją nuo Valstybės susikūrimo. Viena programos dalis vyksta muziejaus ekspozicinėje erdvėje, kurioje mokiniai supažindinami su pokario laisvės kovų istorija bei asmenybėmis, legendiniais nenugalėtais partizanais Streikais, kurie keturiolika metų kovojo už Lietuvos laisvę. Jų bunkerio kopija pastatyta muziejaus erdvėse. Kita programos dalis – apsilankymas partizanų bunkeryje kartu su muziejininku, vyresniųjų klasių moksleiviai gali apsirengti specialiai edukacijoms pasiūtomis partizanų uniformomis, susipažinti su ginklais (jie skirti edukacijoms), kuriuos naudojo partizanai. Moksleiviams pateikiamos užduotys: surasti įėjimą į bunkerį, taip pat paaiškinami bunkerio statybos ypatumai. Uždaroje erdvėje žvakių šviesoje mokiniai skaito spaudą, partizano dienoraštį, susipažįsta su muziejiniais eksponatais, ragauja partizanišką maistą, bendrauja, atlieka pateiktas užduotis. Tikslas – nors trumpam pajusti partizanų gyvenimo bunkeryje kasdienybę. Apibendrinamoji dalis vyksta muziejuje. Apsilankymas muziejuje ir dalyvavimas edukacinėje programoje sudarys galimybę moksleiviams  teorines žinias įgytas pilietinio ugdymo ir istorijos pamokų metu praktiškai įtvirtinti edukacinės programos metu.

 

Edukacinės programos pavadinimas:   „Gyvenimas tremtinio barake“

 • Vyksta: visus metus
 • Skirta: 5-12 kl. mokiniams
 • Dalyvių skaičius: 10 – 30
 • Trukmė: 60 min.
 • Kaina: 3 eurai

Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose – jaunimo patriotinio ir tautinio ugdymo įstaiga. Ši edukacinė programa savo turiniu apima kelias erdves, kuriose sudaryta galimybė susipažinti su jautria tremties tema. Parengta programa sudaro galimybę moksleiviams įtvirtinti ir pagilinti istorijos pamokose gautas žinias.

Programą sudaro dvi dalys: I dalis. Susipažinimas su muziejaus ekspozicija tremties tema. Ekspozicinėje erdvėje muziejaus gidas pasakos ne tik apie muziejaus eksponatus, bet ir pateiks informaciją, kuriose vietose buvo kalinami ar tremiami Lietuvos gyventojai, programos dalyviai išgirs dainų fragmentus, dokumentinių filmų ištraukas apie tremtį.

II dalis. Apsilankymas tremtinio barake ir praktinės veiklos atlikimas. Muziejaus teritorijoje pastatyta tremtinio barako kopija, kurios interjerui sukurti panaudoti eksponatai, atkuriantys skurdžią tremtinio aplinką. Šioje erdvėje muziejaus lankytojai ne tik gali pamatyti kokiomis sąlygomis gyveno ištremtos lietuvių šeimos, bet ir apsirengti ir įsiamžinti autentiška to laikmečio apranga. Edukacinės programos dalyviams sudaryta galimybė rankiniu pjūklu pjauti rąstus, parašyti laišką, sveikinimą ant beržo tošies ar paprasto sąsiuvinio lape, parodyti asmeninius įgūdžius užkuriant ugniakurą maisto paruošimui, svarstyklėmis pasverti duonos vadinamą „normą“. Apsilankymas Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose tremties ekspozicijoje, tremtinio barako aplinkoje gido pasakojimas bei patirtis įgyta edukacijos metu, sudarys galimybę pažinti ir patirti kokiomis sąlygomis ilgus dešimtmečius tremtyje tolimajame Sibire praleido Lietuvos gyventojai.

Darbo valandos

P

-

A

10:00-16:00

T

10:00-16:00

K

10:00-16:00

Pe

10:00-16:00

Š

10:00-16:00

S

-

Norint aplankyti muziejų kitu laiku, prašome iš anksto susitarti telefonu.