Renovuotuose Panemunėlio miestelio senosios klebonijos patalpose nuo 2016 m. veikia kun. J. Katelės muziejus. Įkūrėjas – švietėjo, kunigo J. Katelės paramos ir labdaros fondas.

Nedidelėje erdvėje esanti istorinė ekspozicija lankytojus supažindina su kun. J. Katelės (1830-1908) gyvenimu ir veikla. Jo veikla yra susieta su XIX a. antros pusės ir XX a. pirmo dešimtmečio tautinio sąjūdžio laikotarpiu. Apžiūrėdami ekspoziciją lankytojai pamato čia vykusius minėto laikotarpio įvykius.

Neturėdamas jokio pedagoginio išsilavinimo, kunigas kasdieniniame gyvenime pritaikė visiems suprantamas gimtosios kalbos išsaugojimo priemones. Šią asmenybę galime pavadinti Dievo žodžio skleidėju žemėje, lietuviškų vargo mokyklų kūrėju ir mecenatu, knygnešių rėmėju, lietuviškos spaudos platintoju, vadovėlių leidėju, slaptų organizacijų, vaidinimų, daraktorių rengėju, „Tėvynės išrinktųjų“ mokytoju.

Atkurti minėtą istorinį laikmetį padeda eksponuojami buities – etnografijos eksponatai, dokumentai, fotografijos, senieji spaudiniai, surinkta laiko lokalinė medžiaga ir t.t.

2022 m. buvo įgyvendintas projektas „Kun. J. Katelės muziejaus atnaujinimas“. Projektą finansavo Rokiškio r. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų fondas. Už gautas projektines lėšas nupirkta ąžuolinė – stiklinė vitrina. Inventorius panaudotas ekspozicijos atnaujinimui (sudėti senieji rankraščiai ir leidiniai).

Kun. ir jo bendraminčių kova už lietuvybę sunkiais rusinimo metais neliko nepastebėta. Mažas Panemunėlio miestelis tapo XIX a. antros pusės – XX a. pirmo dešimtmečio Rytų Aukštaitijos kultūros sostine. Panemunėlis – fenomenali parapija. Taip šią parapiją pavadino švedų kilmės kultūros tyrinėtojas Mykolas Breikšteinas pamatęs čia nuveiktų darbų pasekmes.

Panemunėlio gyventojai saugo ir skleidžia jo atminimą. Atvykę į Panemunėlį, pamatysite caro laikų lietuvybės skleidimo židinį po atviru dangumi, sužinosite koks tai buvo didis žmogus.

Informacija & Contact

Adresas

J. Katelės g. 1, Panemunėlio mstl.

GPS koordinatės

55.9139247, 25.456727

Telefono nr.