XVI a. atokiau Kriaunų dvaro buvo pastatyta medinė kryžiaus formos bažnyčia, o aplink ją išaugo Kriaunų bažnytkaimis. Bažnyčia turėjo 5 altorius. Tik 1818–1829 m. iš lauko akmenų pastatyta liaudiško klasicizmo stiliaus bažnyčia, kurioje yra trys įspūdingi altoriai. Jos statyba rūpinosi profesorius, Bagdoniškio ir Kriaunų dvarų savininkas, Mykolas Romeris, grafas Kristupas Pliateris, klebonai Ignotas Tarvydas ir Juozas Šileika.

Varpas matomas virš Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios esančiame bokštelyje – seniausias Baltijos šalyse, nulietas XIII amžiaus antroje pusėje ir Kriaunose atsirado XVII amžiaus pradžioje.

Informacija & Contact

Adresas

Kriaunos 42254

GPS koordinatės

55.850111563819, 25.798164103935