Pakriaunio kaime prie Kriaunos upės verta pamatyti akmenį su “Dievo, angelo ir velnio pėdomis” ir išgirsti vietinių gyventojų pasakojamą legendą. Pakriaunio šilelyje aplankyti Jūžintų dvaro ir bažnyčios fundatorių Pleterių – Vaizenhofų šeimos kapinaites. Knysos kaime užsukite į medžio drožėjo Alfonso Adamonio sodybą, kurioje įrengta nedidelė sodybos šeimininko dirbinių ekspozicija.

Vienas garsiausių objektų Kriaunų apylinkėse –  Bagdoniškio dvaras, statytas 19 a. ir priklausęs profesoriaus Mykolo Riomerio (1880-1945) giminei. Plati ir kilminga Riomerių gamine, kilusi iš Saksonijos, Lietuvos žemes pasiekusi 17 a. išugdžiusi daug iškilių asmenybių:  politikų, sukilėlių už valstybės laisvę, žymių menininkų. Bagdoniškio dvare, prabėgo profesoriaus M. Riomerio vaikystė ir jaunystė, čia jis visada grįždavo kaip į ramybės ir pilnatvės užutekį. Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

Informacija & Contact