Gimė 1886 02 23 Radviliškio r., Baisiogaloje. 1880 m, išvyko į Petrapilį, kur tapo aktyviu spaudos platintoju. 1908 m. J. Zauka atvyko į Kuršo Subatę. Čia įsteigė chorą ir artistų būrelį. 1915 m. J. Zauka Petrapilyje išrinktas mažaturčių draugijos pirmininku, rengė lietuviškus vakarus, organizavo lietuvių grįžimą į Lietuvą. Nuo 1920 m. mokytojavo Obelių valsčiuje Norkūnėlių liaudies mokykloje.

Informacija & Contact

Adresas

Obeliai, Rokiškio r.

GPS koordinatės

55.94152163969533, 25.799052715301514