1. 1944 m. Baukaus būriui priklausę 4 Kalučiškių kaimo jaunuoliai: Napalys Kušlys, Albinas Kilas, Leonas ir Bronius Pajados atsisakė paklusti sovietiniam valdžios reikalavimui tarnauti okupacinėje kariuomenėje. Beginkliai kaimo jaunuoliai nutarė pasislėpti ir išsikasė bunkerį Vazajaus ežero pakrantėje. 1945 m. birželio mėn. iš 23 d. į 24 d. NKVD besidarbuojantys bolševikai apsupo bunkerį ir pradėjo šaudyti. Visi jaunuoliai buvo ištraukti iš bunkerio ir pradėta vykdyti partizanų naikinimo operacija. Tik  prasidėjus Sąjūdžiui  artimųjų pastangomis ir lėšomis, prie kapinių tvoros buvo pastatytas paminklinis akmuo, iškaltos nužudytų Jūžintų  krašto partizanų pavardės. Bunkeris bėgant laikui sugriuvo, sunyko, tačiau buvimo vietą visada žymėjo nedidelis, kuklus medinis kryželis. Iki šių dienų likusi įdauba žymi buvusį bunkerį. 2020 m. artimųjų lėšomis, bendruomenės narių ir seniūnijos pastangomis pastatytas atminimo kryžius (autorius Vidmantas Zakarka), gražiai įsikomponavęs pritilusioje ežero pakrantės vietoje.

  2. Samanių kaime pastatytas paminklinis akmuo ir kryžius Trano būrio partizanams atminti. Paminklas gražiai įsikomponavęs vaizdingame pušynėlyje šalia kelio Dauliūnai–Samaniai– Kalučiškiai. Iniciatorius – Gediminas Dobkevičius.
  3. Stogastulpis, skirtas 1945 m. sušaudytiems ir išniekintiems partizanams atminti. Jis pastatytas 2020 m. partizanų artimųjų lėšomis Jūžintų miestelyje, kelių sankirtos į Užpalius ir Kamajus šlaite. Prie jo įrengtas gėlynas.Čia 1945 m. keliais etapais buvo vežami nužudyti partizanai netik iš Jūžintų ir aplinkinių kaimų, tačiau buvo vežami ir iš kitų apylinkių. Jų  nuogi kūnai sumesti šlaite, siekiant įbauginti vietos gyventojus ir beatodairiškai paklusti sovietinei valdžiai. Partizanų kūnai nebuvo atiduoti artimiesiems palaidoti, bet vėliau sumesti į iškastas tranšėjas, esančias prie kapų tvoros Jūžintuose, užversti akmenimis ir užkasti.
  4. Paminklinis akmuo prie partizanų kapaviečių, šalia Jūžintų kapinių tvoros. Jis pastatytas  atgimimo laikotarpiu artimųjų lėšomis. Lankomas moksleivių, seniūnijos, bendruomenės narių, uždegamos žvakutės, padedamos gėlės per valstybines šventes.

Vasaros periodu ekskursijoms ir patriotiškumo žygiams galimas gidas. Vida Zulonaitė – nužudytų partizanų giminaitė, susipažinusi su bylomis, esančiomis valstybiniame ypatingajame archyve. Vida yra nužudyto partizano Napalio Kušlio dukterėčia, pedagogė, Kauno mokytojų ateitininkų korporacijos „Šviesa“ vadovė, tikra savo krašto patriotė, vasaras leidžianti tėvonijoje Kalučiškių kaime, Jūžintų sen. Tel. Nr. 8 616 37296

 

 

Informacija & Contact