Piliakalnis įrengtas kalvos pietrytiniame gale, buvusio dvaro parko pakraštyje. Aikštelė ovali, per 1 m iškiliu viduriu. Aikštelę juosė 3 pylimų ir griovių eilės, geriausiai išlikusios šiaurės vakarų pusėje. Šlaitai vidutinio statumo, 4,5 m(pietryčiuose) –12 m (šiaurės rytuose) aukščio. Piliakalnis apaugęs lapuočiais.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. – I tūkst. pradžia.

Informacija & Contact

Adresas

Obelių sen. Rokiškio r.

GPS koordinatės

55.922191, 25.886789

Interneto svetainė