1941 metų rugpjūčio 15–16 dieną Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaime (Velniaduobės miške) nužudyti 3207 Rokiškio, Kamajų, Skapiškio, Suvainiškio, Svėdasų gyventojai. Egzekucijos vykdytojai iš vakaro buvo atvežti į dvaro rūmus, kur pernakvojo. Ryte būrio vadas pranešė, kad reikės iš geto varyti žydus po 100 žmonių į Bajorų kaimą. Atvarytiems žydams buvo įsakyta nusivilkti viršutinius rūbus ir eiti link egzekucijos vietos. Žydus šaudė vokiečiai ir lietuviai. Čia nužudyti ir užkasti 3207 žmonės.

Informacija & Contact

Adresas

Miegonys

GPS koordinatės

55.995896983046, 25.63125371933