Holokausto aukų vieta Antanašės k., Obelių sen. 1941 m. rugpjūčio 25 d. nužudyta 1160 Kamajų, Rokiškio, Pandėlio, Obelių žydų.

Dalis Rokiškio apkrities žydų (daugiausia moterų ir vaikų) 1941 m. vasarą buvo sutelkta netoli Obelių esančiame Antanašės dvare. 1941 m. rugpjūčio 25 d. iš Rokiškio į dvarą atvyko apie 30 apsaugos kuopos kareivių ir keli vokiečių gestapininkai. Žudynių išvakarėse Degsnės miško pakraštyje (apie 1,5 km nuo dvaro) sovietų karo belaisviai iškasė dvi dideles duobes. Iš viso žudynėse, ne tik šaudant, bet ir konvojuojant bei saugant, dalyvavo apie 120–160 Rokiškio apsaugos kuopos kareivių ir Obelių valsčiaus pagalbinių policininkų. Prieš sušaudymą pasmerkti mirčiai žydai turėjo nusirengti viršutinius drabužius. Pagal K. Jägerio raportą Antanašėje buvo nužudyta 1160 žydų: 112 vyrų, 627 moterys ir 421 vaikas. Už dalyvavimą žudynėse po 100 rublių premijas gavo 30 Obelių miesto, 23 Obelių geležinkelio stoties, 13 Aleksandravėlės ir 12 Kriaunų būrio pagalbinių policininkų.

Kaip surasti?

Važiuoti iš Dusetų link Obelių (178 ir 117 keliai). Neprivažiavus miestelio, sukti dešinėn, kur stovi nuoroda į Aleksandravėlę. 3621 keliu pavažiuoti apie 800 metrų. Kairėje pusėje ant kalvelės pamatysite memorialą.

Informacija & Contact

Adresas

Antanašė

GPS koordinatės

55.92281051558496, 25.840149368475046

Interneto svetainė