Piliakalnis įrengtas ilgos siauros kalvos rytinėje dalyje. Aikštelė keturkampė, jos vakariniame krašte supiltas 0,6 m aukščio, 14 m pločio pylimas, kurio išorinis 2,2 m aukščio šlaitas leidžiasi į 11 m pločio, 1,5 m gylio griovį. Rytinės aikštelės krašte yra 0,2 m aukščio, 6 m pločio pylimas. 0,8 m žemiau jo yra 35 m ilgio terasa. Šlaitai statūs, 7-12 m aukščio.

Piliakalnis apardytas arimų, apaugęs medžiais.

Pietinėje papėdėje, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos keramikos.

Piliakalnis datuojamas I tūkst.

Informacija & Contact

Adresas

Jūžintų sen. Rokiškio r.

GPS koordinatės

55.758270174489, 25.611607363442

Interneto svetainė