Römeriai buvo vieni žinomiausių XIX a. dailininkų. Edvardas Jonas Römeris – pirmas rimtesnis dailininkas šeimoje. Mokydamasis Vilniaus gimnazijoje mokėsi piešti pas dailininkus M. Podolinskį ir J. Rustemą

Priklausė 1830–1831 sukilimo komitetui. 1833 areštuotas ir nuteistas tremtimi iki mirties; žmonos giminėms įsikišus, amnestuotas. 1838 vėl areštuotas ir nuteistas mirti, vėliau bausmė pakeista tremtimi iki gyvenimo pabaigos (gyveno Vologdoje, Velikij Ustiuge). Sesers Onos rūpesčiu 1852 jam buvo leista grįžti į lietuvą.
Edvardas Jonas Römeris akvarele sukūrė nedidelio formato portretų, peizažų, žanrinių kompozicijų, architektūrinių planų. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Varšuvos nacionalinis muziejus, Varšuvos nacionalinė biblioteka.

Informacija & Contact

Adresas

Obeliai

GPS koordinatės

55.9403799957, 25.796434879303