Čedaso ornitologinis draustinis (131,62 ha.) Rokiškio k. sen. Dėl čia perinčio itin reto paukščio – juodosios žuvėdros Čedasas ir jo apyežeris nuo 2005-ųjų paskelbtas ornitologiniu draustiniu ir Europos Sąjungos (ES) saugoma svarbia retų paukščių teritorija, kurioje galioja griežti draudimai. Todėl juodoji žuvėdra čia turi ypatingą statusą – ji vadinama Čedaso karaliene. Draustinis yra viena didžiausių šalyje juodosios žuvėdros perimviečių: čia aptinkama nuo 20 iki 50 juodosios žuvėdros porų.

Draustinyje saugoma ir daugiau retų, nykstančių paukščių bei žuvų rūšių. Čia peri labai retas vandens paukštis – didysis baublys (vos dvi ar trys poros), kiek daugiau plovinių vištelių šeimynų, o mėlyngurklių pastebėta viena ar dvi poros. Be šių paukščių, Čedase gausu ES saugomų griežlių, nendrinių lingių, dvi paprastųjų medšarkių šeimynos, upinių žuvėdrų. Pastarosios įtrauktos į Raudonąją knygą. Patyręs gamtininkas čia gali išgirsti garsą itin retų paukščių – švygždų, įrašytų į Raudonąją knygą ir saugomų pagal ES paukščių buveinių apsaugos direktyvą. Čedase peri ežerinės nendrinukės, nendrinės startos, didžiosios antys, ilgasnapės vištelės, krūmynuose, miškeliuose ir pievose – miškinis kalviukas, smilginis, baltabruvis ir giesmininkas strazdai, devynbalsės, pečialindos, volungės, kikiliai, dirviniai vieversiai, kiauliukės, pieviniai kalviukai, retos geltonosios kielės, pilkosios varnos, krankliai, šarkos. Čedaso ežere gyvena nykstanti žuvis – vijūnas, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą.

Informacija & Contact

Adresas

Čedaso ornitologinis draustinis

GPS koordinatės

56.1132728, 25.4215206