1945 m. liepos 13 d. įvyko Obelių, Kriaunų, Aleksandravėlės ir kitų apylinkių partizanų, vadovaujamų Balio Vaičėno, ir stribų bei reguliariosios sovietų kariuomenės dalinių kautynės. Stovykloje partizanai įrengė bunkerį, aplinkui iškasė gynybinius apkasus (išlikę iki šių dienų). Negalėdama palaužti partizanų pasipriešinimo, kariuomenė buvo priversta pereiti prie fronte naudojamos pozicinio puolimo taktikos: iškasė apkasus ir rengėsi ilgam, atviram mūšiui. Partizanai, inscenizavę kontrapuolimą, sėkmingai pasitraukė iš apsupties. Žinoma, jog per kautynes šile žuvo 7 sovietiniai kariai. 2003 m. buvo šventinami atstatytas bunkeris ir paminklinis kryžius.

Informacija

Adresas:

Obeliai

GPS koordinatės:

55.905288444044, 25.809522931523

Leave a Review

Verta aplankyti
Maloni aplinka
Patogi vieta
Rekomenduočiau
Bendras įvertinimas
Siunčiama ...
Jūsų įvertinimas nusiųstas
Užpildikyte visus laukelius