Mokymai „Darnaus turizmo aktualijos. Turizmo plėtros atvejis Rokiškyje“

Mokymai „Darnaus turizmo aktualijos. Turizmo plėtros atvejis Rokiškyje“

Projektas “AttractiveFORyou” skatina darnų turizmą keturiuose patraukliuose miestuose – Plungėje ir Rokiškyje (LT), Jēkabpilyje and Koknesėje (LV). Darnus turizmas – tai toks turizmas, kuris tenkina dabartinių kartų poreikius ir neapriboja galimybės ateities kartoms patenkinti savųjų. Ši turizmo rūšis kuria geresnes vietoves žmonėms gyventi ir žmonėms jose lankytis. Skatindami pagilinti žinias, kvietėme dalyvauti projekto lėšomis finansuojamuose mokymuose „Darnaus turizmo aktualijos. Turizmo plėtros atvejis Rokiškyje“. Mokymus vedė lektorės Jurgita Raišutienė ir Rasa Rupulevičienė iš Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedros. Susirinkę turizmo specialistai, turizmo srityje dirbantys verslo atstovai ar savo krašto turizmo entuziastai įdėmiai klausė, aktyviai dalyvavo diskusijose ir surado 3 plusius ir 3 minusus, kurie padeda ir trukdo plėtoti darnų turizmą Rokiškyje. Mokymai vyko 2019 m. kovo 7 d. Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centre (P. Širvio g. 1, Rokiškis).