Pilskalns atrodas atsevišķā kalnā, ielejas malā Audras upes kreisajā krastā. Vietne ir ovāla, ar asāku ziemeļu galu. Uz nogāzes pilskalnu ieskauj 3 m plats un 2 m dziļš grāvis (atrasts pētījumu laikā). Nogāzes ir stāvas, 4-4,5 m augstas, izņemot 15 m augstās ziemeļaustrumos.

Pilskalns tika uzarts, rietumu nogāze tika izrakta ar granti. Vietnes malās aug atsevišķi koki.

Apkārt pilskalnam 1 ha platībā atrodas pakājes apmetne, kur atrastas svītras, neapstrādātas keramikas, sārņi un dzīvnieku kauli.
L. Kšivickis atrada kultūras slāni ar akmens bruģiem, akmens asīm un to nogāzēm, kā arī 200 dažādus kaulus un dažus dzelzsbetona darbus.

Pilskalns radies 1. tūkstošgades beigās pirms mūsu ēras – 1. tūkstošgades sākumā.

Address & Contact

Our Address

Kriaunų sen., Rokiškio r.

GPS

55.842218, 25.71441