Showing 3 from 8 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Ožakmenis atrodas Ignotiškis mežā. Tās izmēri ir 5,1x3x3,3 m. 1964. gads pasludināts par ģeoloģisko dabas pieminekli. 1985. gads piešķirts republikas nozīmes pieminekļiem. 2000. gads pasludināts par dabas pieminekli. Ožakmenis sāni ar marķējumu.…

Ozolu iela savulaik veda uz Rokišķu dzelzceļa staciju. Šobrīd ir saglabājusies tikai daļa ielas. Tā ir apstādīta 19. gadsimtā. II pp. stādījis grāfs Tyzenhaus saskaņā ar Vācijā valdošo modi. Grāfu jau sen vairs nav, un gadsimtiem vecie ozoli ir zaļi.

Ozols aug Sārtes reģionālajā parkā, Rojas hidrografikas rezervātā, Žiūleļiškių ciemā, Jūžinytes sen., Rokišķu rajonā. Tā ir valsts aizsargājamā dabas mantojuma vieta. Vienkāršs ozols (Quercus robur), stumbra diametrs un tilpums 1,3 m. uz augšu 1,6 m…