Showing 4 from 4 Items

Count:
Sort by:
Order:

Ozols aug Sārtes reģionālajā parkā, Rojas hidrografikas rezervātā, Žiūleļiškių ciemā, Jūžinytes sen., Rokišķu rajonā. Tā ir valsts aizsargājamā dabas mantojuma vieta. Vienkāršs ozols (Quercus robur), stumbra diametrs un tilpums 1,3 m. uz augšu 1,6 m…

Akmeņi atrodas Rokiškes meža uzņēmumā, Vyžuonu mežsaimniecībā, Ignotoškes mežā, 70. kvartālā. Tās izmēri ir 5.1x3x3.3 m. 1964 tika atzīts par ģeoloģisku dabas pieminekli. 1985. gads saistīts ar republikas nozīmes pieminekļiem. 2000 m. publicēts kā…

Bradesiai ozols – Lietuva botāniskais dabas mantojums 1960. gadā paziņoja par dabas pieminekli. Audzē Bradesių ciemā, Kriaunu sen., Rokišķu rajonā. Koku sugas – vienkāršs ozols (Quercus robur L.). Ozola stumbra tilpums ir 1,3 m augstumā …

Ilzenberga muižas ozols ir dabas mantojuma botāniskais objekts. Dūmvada izmērs ir 6,3 metri, diametrs ir 2 metri un augstums ir 30,5 metri. Ilsenbergas muižas parks ir valsts aizsargāts kopš 1963. gada, tas aizņem apmēram 15 ha lielu platību, un…